Huisarts

Per augustus 2017 bieden wij onze optometrische diensten aan voor de huisartsen in Enschede en omstreken als zij daar om vragen. Wanneer u met oogheelkundige klachten naar de huisarts bent gegaan, heeft de huisarts de mogelijkheid u door te verwijzen voor verder onderzoek naar de optometrist. Indien de huisarts een verwijzing noodzakelijk acht, vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten.

Deze korte lijn van huisarts naar optometrist zorgt ervoor dat u sneller geholpen wordt en niet onnodig bij de oogarts op de stoel zit. Uit eerdere pilots is gebleken dan 70% van de patiënten welke door een optometrist zijn gezien, niet hoeven te worden doorverwezen naar een oogarts.

Onze optometristen Joke Meijer en Laura Hofstede zijn ervaren en kunnen u alles over uw ogen vertellen. Op deze manier dragen we bij aan het verkorten van de wachtlijsten in het ziekenhuis en zorgen we ervoor dat wanneer er echte problemen zijn, u snel bij de oogarts terecht kunt.

Indien u op eigen initiatief naar de optometrist gaat, of indien de huisarts constateert dat het geen medisch probleem betreft, maar bijvoorbeeld een klacht die alleen een bril behoeft, blijven de kosten voor uw eigen rekening.


Top